Oracle 12.2, login als gebruiker faalt

C:\Windows\System32>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Mon Mar 27 09:51:42 2017

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Standard Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> create user testuser identified by testuser;

User created.

SQL> grant create session to testuser;

Grant succeeded.

SQL> connect testuser/testuser
ERROR:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> connect / as sysdba

SQL> grant sysdba to testuser

Grant succeeded.

SQL> conn testuser/testuser as sysdba
Connected.
SQL>

Wat zou het kunnen zijn?

Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken

Installing Oracle Enterprise Manager 13c and Agents on Microsoft Windows II

Altijd fijn. Je slaapt er een nachtje over, denkt nog eens na, en een rustig moment…

Ik besloot om nogmaals de methode ‘Easy EM12c Agent Deployment on Windows’ te proberen, en nu met meer succes.
Stap 1. Volg Download the Agent Deployment Files en Deploy the Agent (bijvoorbeeld in C:\Temp)
Stap 2. Pas binnen de uitgepakte zip het bestand agent.rsp aan en voeg toe:
ORACLE_HOME=C:\Oracle\agent_13.2.0.0.0
AGENT_PORT=3872
EM_UPLOAD_PORT=1159
OMS_HOST=
AGENT_INSTANCE_HOME=C:\Oracle\agent_inst
AGENT_REGISTRATION_PASSWORD=
s_encrSecurePwd=
ORACLE_HOSTNAME=
b_doDiscovery=false
START_AGENT=false
b_forceConfigure=false
b_secureAgent=true
b_noUpgrade=true
b_agentupgrade=false
ORACLE_HOSTNAME=
EMCTLCFG_MODE=NONE
AGENT_MODE=NONE
s_agentSrvcName=Oracleagent13c1Agent

Stap 3. Zet voor het gemak de Windows Firewall uit
Stap 4. start vanuit de directory C:\Temp\OracleAgent\13.2.0.0.0_AgentCore_233 een Windows Commandprompt ‘run as administrator’ en geef het commando agentDeploy.bat AGENT_BASE_DIR=c:\oracle RESPONSE_FILE=C:\TEMP\OracleAgent\13.2.0.0.0_AgentCore_233\agent.rsp

Stap 5. Na diverse pop-ups moet de installatie succesvol zijn.
Stap 6. Zet de Windows Firewall weer aan, en voeg een regel toe die de poorten 1159, 1521, 4900, 3872 toestaat.
Stap 7. Voer binnen de Agent-directory uit: emctl config agent addinternaltargets
Stap 8. Unlock het dbsnmp-account en geef het ene sterk wachtwoord
Stap 9. Voeg in de Enterprise Manager de nieuwe non-host onderdelen toe in Add Non-Host Targets Using Guided Process
add_non_host_targets

Klaar

Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken

IMP-00060: Warning: Skipping table “XXX”.”YYYY” because object type “MDSYS”.”SDO_ORDINATE_ARRAY” does not exist or has different identifier

Probleem bij een klant; een import van een schema van een andere database op dezelfde host mislukte met foutmelding IMP-00060: Warning: Skipping table “XXX”.”YYYY” because object type “MDSYS”.”SDO_ORDINATE_ARRAY” does not exist or has different identifier.
Bij nader onderzoek bleek dit type een andere lengtewaarde te hebben VARRAY(10000000) OF NUMBER ipv VARRAY(1048576) OF NUMBER.
Het rebuilden van het MDSYS-schema bleek niet de oplossing.
Het droppen van de MDSYS-user en opnieuw aanmaken wel:

SQL> connect / as sysdba

SQL> create user mdsys identified by secret
 2 default tablespace sysaux;

SQL> @?/md/admin/mdprivs.sql

SQL> connect mdsys/secret
SQL> @?/md/admin/catmdloc

SQL> connect / as sysdba
SQL> alter user mdsys
 2 account lock
 3 password expire;
Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken

Installing Oracle Enterprise Manager 13c and Agents on Microsoft Windows.

Na de installatie op Oracle Linux, nu op Windows 2012 R2.

De startpagina voor de software is Oracle TechNet http://www.oracle.com/technetwork/oem/enterprise-manager/downloads/index.html

 • Download Enterprise Manager Base Platform  for Windows x86-64 (64-bit)
 • Download de Oracle Database-software
 • Download de DB Templates

 

 • Installeer de Oracle Database-software (software only).
 • Pak de templates uit in %ORACLE_HOME%\product\12.1.0\dbhome_1\assistants\dbca\templates
 • Maak de database met de Database Configuration Assistant aan met één van de templates
 • Installeer de Oracle Enterprise Manager en configureer.

Installatie Agents
Ik heb diverse pogingen gedaan om de Agents te installeren volgens DBAKevlar maar alleen prerequisie failures vielen mij ten deel. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de Windows Firewall op het domein.

Uiteindelijk heb ik de handdoek in de ring geworpen en ben uitgekomen op OEM 12c Agent Deploy on Windows – no problem with Cygwin! Zorg dat je de laatste versie van Cygwin installeert.

Maak een entry aan in de Windows Firewall; laat poort 22 (SSH) door.
Test de cygwin-installatie met een SSH-client zoals Putty. Eerst op de Agent-server, daarna op de OEM-server.
Ik vond het lastig uit te vinden welke poorten opd e Windows Firewall open moesten, en heb er voor gekozen tijdens het deployen van de Agent de Windows Firewall (domain-policy) even uit te zetten. Het securen van de Agent verliep niet goed met onderstaande poorten open.
Nadat de Agent succesvol geïnstalleerd staat, zet op de firewall van de database-server(s) deze poorten open naar de OMS: 1159, 1521, 4900, 3872.
Voeg de host toe.
Nadat de hosts zijn ontdekt; activeer het dbsnmp-account op de databases en voeg de database-instances toe.
Na de installatie van de agent kun je Cygwin weer verwijderen (of de SSHD-service stoppen).

Om de voorgestelde naam van de database te wijzigen is deze pagina handig.

 

Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken

Installing Oracle Enterprise Manager 13c on Oracle Linux. Agents on Microsoft Windows

Oracle Management Server

Oracle Linux 7 (OL7) Installation
Boot the server with V100082-01.iso (Oracle Linux Release 7 Update 2 for x86_64 (64 Bit))
Oracle Database 12c Release 1 (12.1) Installation On Oracle Linux 7 (OL7)
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1 (13.1.0.0) Installation on Oracle Linux 6 and 7
Linux Services (systemd, systemctl)

Agents (on Microsoft Windows)

No need for Cygwin!

Installing Windows Agents from a staging Windows-server using pstools

see MOS Note 1636851.1 for latest agentDeployPsExec.bat

Note:
Not sure if the unzipped folder is used. Sure that the zip is uploaded to Agent-hosts!

Response file:
HOST_NAMES=[FQDN Agent-host]
USER_NAME=[domain\user with admin rights]
PASSWORD=[the password]
PSEXEC_DIR=[path\to\psexec]
AGENT_IMAGE_PATH=[path\to\agent.zip]
AGENT_BASE_DIR=[path\to\remote\installdir]
AGENT_REGISTRATION_PASSWORD=[sysman password]
EM_UPLOAD_PORT=[4889]
OMS_HOST=[FQDN OMS-host]
REMOTE_SYS_DIR=[C:\Windows]
LOG_LOC=[path\to\local\logdir]

On Agent check if OMS can be reached with http://[oem-host]:4889/empbs/genwallet. If not: check Windows Firewall

Reset OMS password

Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken

Toch nog verwarring

Ik vond in mijn brievenbus 2 nota’s van de Nederlandse Energie Maatschappij, en ben nu erg in verwarring.
Op een rijtje met de eerste nota:

 1. 30 januari 2014 Factuurnummer 26000197152 Eindnota Door u te ontvangen bedrag €-176,20
 2. 13 februari 2014 Factuurnummer 850000398973 Credit Nota van factuur 26000197152. Door u te betalen bedrag: €176,20
 3. 20 februari 2014 Factuurnummer 25000230126 Eindnota Door u te ontvangen bedrag €-276,20

Wie het weet mag het zeggen. Krijg ik geld terug? Is dat de eerder toegezegde €-176,20 met daarbij de ten onrechte in rekening gebrachte opzegvergoeding van €100,- Moet ik nu gaan betalen?
Ben erg benieuwd of de webcare uitkomst kan brengen.
Overigens heb ik nog steeds geen geld op mijn bankrekening bijgeschreven gezien, dus er wordt al een tijdje rente van getrokken…

Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken

Eind goed…

Betreft: bezwaar opzegvergoeding terecht bevonden

Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken

Webcare via Twitter

De Nederlandse Energie Maatschappij had nog niet gereageerd op mijn melding, gedaan via het contactformulier op hun site, Dus maar eens een Tweet gestuurd.
En toen was het opeens allemaal snel geregeld…

10:00 PM (gisteravond) Ik: Opzegvergoeding – de tussenstand http://goo.gl/Fdo9Eq #veh #NLE @care_nlenergie

8:38 AM NLEnergie: Wij willen graag voor je nakijken of er onterecht een opzegvergoeding in rekening is gebracht.

8:39 AM NLEnergie: Kun je je klantgegevens via een DM sturen? Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op!

10:03 AM ik: Energie die gegevens hebben jullie. Zondag via het contactformulier gedaan. Kan pas dm sturen als jullie me volgen

10:16 AM NLEnergie: Zonder je klantgegevens kunnen wij jouw account niet inzien. Wij volgen je nu op Twitter. Graag ontvangen wij een DM van je.

11:08 NLEnergie: De levering is slechts één dag te vroeg overgenomen. De opzegvergoeding is dan ook onterecht. Wij gaan de eindnota corrigeren

11:09: NLEnergie: Je ontvangt spoedig een nieuwe eindnota zonder opzegvergoeding.

11:19 AM Ik: Hartelijk bedankt!

11:20 AM Ik: melding van @NLEnergie: Ze gaan de eindnota corrigeren.Goed geregeld!

1:04 PM NLEnergie: Fijn dat je klacht is opgelost.

Eerste episode
Tweede episode

Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken

Opzegvergoeding – de tussenstand

Nadat ik gisteren de mail heb verstuurd naar Vereniging Eigen Huis (VEH), de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE)  en naar Budget Energie (BE) is de stand als volgt:

Budget Energie schrijft:

Er mag geen boete in rekening gebracht worden indien een klant minder dan 14 dagen voor het einde van de contractduur overstapt. Dit is een afspraak die voor de gehele energiemarkt geldt. De boete die NLE in rekening heeft gebracht is dus onterecht. Ik adviseer u dan ook om contact met NLE op te nemen, zodat zij de boete kunnen crediteren.

Vereniging Eigen Huis schrijft:

Mocht uw contract 1 dag te vroeg zijn opgezegd, de ingangsdag van uw nieuwe contract en de einddatum van uw vorige contract liggen dan 1 dag uit elkaar, dan is er onterecht een opzegvergoeding in rekening gebracht. In dat geval kunt u contact opnemen met de Nederlandse Energie Maatschappij, zij zullen u de boete kwijtschelden. Mocht uw contract langer dan een dag te vroeg zijn opgezegd, dan kunt u dit ons laten weten. Wij zoeken dan vervolgens voor u uit of de opzegvergoeding terecht is of niet en laten dit door uw vorige energieleverancier zo mogelijk corrigeren.

Volgende episode

Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken

Collectieve Inkoop Energie, contract te vroeg ingegaan

Ik heb in 2013 meegedaan aan de actie Collectieve Inkoop Energie van Vereniging Eigen Huis.
Tot dan was mijn leverancier van gas en elektriciteit de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE).
Uit de actie bleek dat Budget Energie een voordeliger aanbieder zou zijn, en ik besloot over te stappen.
In de e-mail van 06-11-2013 van Vereniging Eigen Huis waarin deze overstap stond bevestigd stond de zin:

Heeft u een contract met vervaldatum dan geldt het volgende. Indien uw contract:
uiterlijk 4 juni 2014 vervalt, zal Budget Energie starten met de levering van energie meteen na afloop van uw huidige energiecontract.

Omdat ik bij NLE een contract met vervaldatum heb dat medio januari 2014 zou vervallen ging ik er van uit dat dit volgens bovenstaande manier zou plaatsvinden.

Op 11-11-2013 ontving ik van Budget Energie een welkomst e-mail met daarin de zin:

Na controle van uw huidige contract, hebben wij de startdatum van levering bij Budget Energie bepaald op 11-01-2014.

Ik ging er vanuit dat dit zou kloppen.

Met dagtekening 30-01-2014 ontving ik de eindnota van NLE waaruit bleek dat er 364 dagen energie was geleverd, en dat, omdat ik geen volledig jaar heb volgemaakt, ik voor zowel de gas- als de elektriciteitslevering een opzegvergoeding van €50,-, samen €100,- moet betalen.
Met een maandbedrag van €55,- komt dat neer op een boete die overeenkomt met bijna 2 maanden energiegebruik.

Er is dus ergens iets misgegaan in de communicatie tussen NLE en Budget Energie waardoor mijn contract met NLE een dag te vroeg is beëindigd, en dat bij Budget Energie een dag te vroeg is ingegaan, en dat mij €100,- kost.
Ik wil dit gecompenseerd zien, en dus een bedrag van €100,- vergoed zien.

Volgende episode

Bijdrage afdrukken Bijdrage afdrukken